Tristan H. 崔璀璨 - 《臺南人》翻唱 #漁光島 #億載金城 #德洋艦 #安平老街

Tristan H. 崔璀璨 - 《臺南人》翻唱 #漁光島 #億載金城 #德洋艦 #安平老街 分享到Facebook Tristan H. 崔璀璨 - 《臺南人》翻唱 #漁光島 #億載金城 #德洋艦 #安平老街 分享到LINE Tristan H. 崔璀璨 - 《臺南人》翻唱 #漁光島 #億載金城 #德洋艦 #安平老街 分享到Twitter
Tristan H. 崔璀璨 - 《臺南人》翻唱 #漁光島 #億載金城 #德洋艦 #安平老街 title=
2023-09-06

美國人第一次去漁光島 在台南騎自行車、唱台語歌?♥️美國人在台灣【4K VLOG】*super chill*|來台南唱台語歌!

✨歌詞|LYRICS!✨
臺南人 Tâi-lâm-lâng
曹雅雯 Chô Ngá-bûn

七股的風微微 南化的草青青
Chhit-kó͘ ê hong bî-bî Lâm-hòa ê chháu chhiⁿ-chhiⁿ
捧一杯老古早紅茶冰 看示細治大埕走相米
phâng chi̍t-poe láu-kó͘-chá âng-tê-ping  khòaⁿ sī-sè tī tōa tiâⁿ cháu sio-bih
安平豆花綿綿 玉井檨仔甜甜
An-pêng tāu-hoe mî-mî Gio̍k-chéⁿ soāiⁿ-á tiⁿ-tiⁿ
少年是甜蜜的記池 攏寫治運河邊
siàu-liân sī tiⁿ-bi̍t ê kì-tî lóng siá tī ūn-hô piⁿ

阿哈~經過幾十冬
a-hà~ keng-kòe kúi-cha̍p tang
赤崁樓~的桂花猶原者年香
Chhiah-khám-lâu ê kùi-hoe iu-goân chiah-nī phang
安平古堡有人 治遐唱歌
An-pêng kó͘-pó ū lâng tī hia chhiùⁿ-koa
因爲有汝來做伴 永遠攏袂孤單
in-ūi ū lí lâi chòe-phōaⁿ  éng-oán lóng bōe ko͘-toaⁿ

為了讓大家可以得到較新的台南美食與旅遊資訊,小編會定期精選YouTube台南相關影片
YouTube api提供影片,為原始(創)網站或上傳者所有,本站僅做整理宣傳使用
若內容造成原著作或發行者困擾,請您 傳訊息 告知,本站會於第一時間撤除

×
×